Exportador d’activitats

Podem exportar les activitats a diferents formats com Excel, Word o PDF.
Això és ideal per a la publicació de llibrets d’actes o agendes, enviar a traductors o senzillament per a revisar-ho d’una manera més ràpida.

Llegir més