Editor de text (CK Editor)

Eventis porta integrat un sistema avançat d’edició de text HTML anomenat CKEditor. Té un funcionament similar al d’un editor de textos tipus “Word”, salvant les distàncies. Ampliar l’àrea de l’editor Per tal de facilitar la feina d’entrada de contingut, podeu fer més gran l’àrea de text de l’editor clicant a la cantonada dreta inferior i […]

Llegir més

Crear o editar una pàgina

Pas 1: Crear o editar una pàgina Per crear una pàgina ho pots fer a partir del botó NOVA PÀGINA. Si la pàgina ja està creada es pot editar a través de la icona corresponent o clicant al nom de la pàgina: Pas 2: Pàgines que depenen d’un mòdul Les pàgines poden classificar-se únicament en […]

Llegir més

Previsualitzar una pàgina, activitat o notícia

Abans de publicar una pàgina, activitat o notícia, pot ser convenient previsualitzar-la per tal de comprovar si el disseny i contingut són els esperats. Aquesta acció es pot fer a partir de la icona senyalada a continuació (lupa): Un cop ens posem sobre la LUPA se’ns desplegaran els idiomes que tingui la pàgina. Clicant sobre […]

Llegir més

Desactivar o eliminar una pàgina

Pas 1: Activar / Desactivar una pàgina Si vols que una pàgina sigui pública o ho deixi de ser sense necessitat d’eliminar-la del gestor, pots fer-ho clicant la icona de la columna “Activa” dins del llistat de pàgines. Si la icona es mostra de color verd indica que la pàgina és pública, en canvi, si […]

Llegir més

Crear o editar un patrocinador

Crear un nou patrocinador Per a crear un nou patrocinador només cal clicar al botó NOVES FOTOS   Editar un patrocinador Per a editar un patrocinador només cal clicar al botó EDITAR  

Llegir més