Filtres per rang de dates al web públic

Quan tractem amb un nombre important d’activitats l’ús dels filtres és vital. A Eventis els revisem i millorem constantment per a fer-ne l’edició més àgil i pràctica. Un dels filtres bàsics és la selecció per data que trobarem a dins del menú programació. Al lateral esquerra hi veurem una sèrie de filtres per data prefixats […]

Llegir més

Millores usabilitat filtres al gestor

Els filtres del gestor ens ajuden a treballar d’una manera més àgil i pràctica. Simplificant molt podríem dir que hi ha 3 tipus o franges: (1) El cercador general que busca a tot arreu. (2) La fila dels filtres que explicarem a continuació. (3) La vista que commuta entre “Totes les activitats” i “Totes les […]

Llegir més

Filtres per rang de dates al gestor

Quan tractem amb un nombre important d’activitats l’ús dels filtres és vital. A Eventis els revisem i millorem constantment per a fer-ne l’edició més àgil i pràctica. Un dels filtres bàsics és la selecció per data que trobarem a l’extrem dret del gestor. Al lateral esquerra hi veurem una sèrie de filtres per data prefixats […]

Llegir més

Accions massives

Eventis permet seleccionar activitats i aplicar-hi diferents accions. Les accions massives permeten agilitzar processos i evitar haver de fer repeticions innecessàries. Només cal seleccionar diversos activitats alhora per a eliminar-los, moure’ls de categoria o d’edició i publicar o despublicar   Primer triarem els espectacles (1), (2),(3),… i tot seguit, n’escollirem l’acció del desplegable (4) En […]

Llegir més

Mur social

Eventis permet relacionar una activitat amb els seus hashtags de Twitter  i Instagram. Per a fer-ho cal entrar a l’apartat Programació. Clicant sobre Atributs es desplegarà la secció que conté SOCIAL En aquests camps podreu incloure el hashtag o paraula clau que identifiqui la vostra activitat. En aquest cas s’ha triat el #fmvc2016 (Festa Major Vall […]

Llegir més

Widget iframe: possibilitat de mostrar el contingut en altres webs

Eventis permet que altres webs mostrin part del contingut del nostre web. Això s’aconsegueix mitjançant un iframe. Què és un iframe i com funciona? Un iframe és un document HTML que està incrustat dins d’un altre web, de forma que es pot mostrar el contingut d’un web en un altre. Per utilitzar-lo, simplement s’ha d’inserir un […]

Llegir més

API d’Eventis

L’API d’Eventis facilita la promoció d’espectacles i activitats Una API és un conjunt de regles i especificacions que les aplicacions poden seguir per comunicar-se entre elles. Amb aquesta millora fem possible que tots els webs desenvolupats amb Eventis puguin compartir fàcilment els seus espectacles i/o activitats amb altres aplicacions. Aquesta és una opció recomanable per […]

Llegir més