Activar l’àrea privada

Una àrea privada és un espai del web que conté pàgines i documents només accessible per a certs usuaris. A la columna esquerra es mostren les dades de l’usuari i a la dreta, els arxius i documents que es poden agrupar per carpetes. Per a activar-la cal desplegar el menú CONFIGURACIÓ i escollir ÀREA PRIVADA A continuació t’apareixeran 3 […]

Llegir més

Donar d’alta o modificar usuaris a l’àrea privada

Els camps més importants són el nom d’usuari i el correu electrònic Cada usuari ha de tenir un correu electrònic únic, no repetit. Alta usuari Aquestes dades apareixeran a la columna esquerra de l’àrea privada del web Editar les dades d’usuari Cada usuari podrà modificar les seves dades des de dins de l’àrea privada mitjançant […]

Llegir més

Usuaris de l’àrea privada

Podem crear tants usuaris com vulguem. Cada usuari pot tenir accés a documents i arxius específics o a carpetes compartides.   INFORMACIÓ DELS USUARIS Podem saber quantes vegades ha entrat un usuari a l’àrea privada (Accessos) i quina ha estat la última vegada (últim accés) També podem desactivar un usuari (actiu) a part de les […]

Llegir més

Menús privats

Es poden crear menús dins de l’àrea privada. Només cal accedir a ÀREA PRIVADA / MENÚ PRIVAT N’hi ha tres de creats per defecte: Documents i arxius Sortir Mis pedidos Donar d’alta, modificar i eliminar un menú privat funciona igual que en els menús públics.

Llegir més

Pàgines de l’àrea privada

Podem crear tantes pàgines privades com vulguem. Per a fer-ho només cal anar al menú ÀREA PRIVADA / PÀGINES PRIVADES Per defecte, hi ha dues pàginas creades: Àrea privada Documents i arxius Aquestes dues no es poden esborrar però sí renombrar Podem escollir  mostrar el títol o no a la vista pública. També podem fer que la […]

Llegir més

Passar una pàgina de pública a privada i viceversa

Passar una pàgina de pública a privada a viceversa és molt fàcil. Només cal marca / desmarcar la pàgina privada A continuació apareixerà un cadenat davant del nom de la pàgina. Tornar a passar de privat a públic també es molt fàcil. Només cal desmarcar la casella Pàgina privada

Llegir més

Documents de l’àrea privada

Podem crear tants documents a l’àrea privada com vulguem. Per a fer-ho només cal anar al menú ÀREA PRIVADA / DOCUMENTS LA CARPETA COMUNA o COMPARTIDA La Carpeta Comuna és una carpeta especial, diferent a la resta. NO fa falta donar-li permisos d’usuaris ni es pot esborrar. Tots els usuaris de l’Àrea privada hi tenen accés. FUNCIONAMENT […]

Llegir més