Crear un butlletí o newsletter

Podem generar un butlletí o newsletter a partir de diversos continguts del nostre Eventis com són les notícies i els esdeveniments. Per a generar-lo només cal anar al menú WEB / CONFIGURACIÓ / BUTLLETINS Com crear un butlletí IDIOMA Podem crear-lo en un idioma específic que escollirem del desplegable. IMATGE DE CAPÇALERA Podem afegir-hi una […]

Llegir més

Com importar a MailChimp un butlletí d’Eventis

Quan creem una CAMPANYA del MailChimp arribarem a una pàgina on ens demanarà quina PLANTILLA (template) volem fer servir. Aquí li haurem de dir CODE YOUR OWN A continuació escollirem IMPORT FROM URL La URL és l’adreça web pública on hi haurà la nostra plantilla generada per Eventis En la següent imatge veiem quina és […]

Llegir més