Crear o editar nota de premsa

Pas 1: Afegir una nova nota de premsa Amb el botó NOU ITEM accediràs a la fitxa de la nova nota de premsa. Pas 2: escollir la data de publicació de la nota de premsa A través del calendari, pots escollir el dia a partir del qual la nota de premsa serà publicada, de manera que […]

Llegir més

Activar o eliminar una nota de premsa

Activar / Desactivar una nota de premsa Si vols que una nota de premsa sigui públic o ho deixi de ser sense necessitat d’eliminar-la del gestor, pots fer-ho clicant la icona de la columna “Activa” dins del llistat de notes de premsa. Si la icona es mostra en verd indica que la nota de premsa és […]

Llegir més

Crear o editar un dossier de premsa

Afegir un nou dossier de premsa Amb el botó NOU ELEMENT accediràs a la fitxa del nou dossier de premsa. Omplir les dades de la fitxa del dossier de premsa Introdueix el nom que tindrà el dossier de premsa (2), la data de publicació (2) i puja el document (3)

Llegir més

Eliminar o desactivar un dossier de premsa

Activar / Desactivar un dossier de premsa Si vols que un dossier sigui públic o ho deixi de ser sense necessitat d’eliminar-la del gestor, pots fer-ho clicant la icona de la columna “Activa” dins del llistat de notes de premsa. Si la icona es mostra en verd indica que el dossier és públic, en canvi, […]

Llegir més