Eventis permet crear camps de formulari per a seleccionar un o múltiples activitats.

Per a afegir aquest camp haurem d’anar a FORMULARIS / Crear – editar formulari.

Al web públic es veurà de la següent manera:

Un cop hi cliquem se’ns desplegaran totes les activitats actives. En aquest cas només se’n podrà seleccionar un (selecció simple).

També és possible fer seleccions múltiples.
Per a configurar-ho caldrà entrar manualment el text “multiple” al paràmetre Placeholder del camp del formulari.


Tot seguit mostrem l’exemple d’una selecció múltiple on ja s’han escollit 3 activitats (Landon Sutton, Owen Bass i Sally Guzman Trio).

Si volem eliminar-ne algun de la selecció només hem de clicar sobre la “X”.