Per crear una nova categoria ho pots fer a partir del botó NOVA CATEGORIA.
Si la categoria ja està creada es pot editar a través del menú Accions (Editar i Esborrar).

Una categoria es pot activar o desactivar. Això significa que tots els esdeveniments que formin part d’aquesta es mostraran o no a la pàgina pública.
Una categoria també es pot canviar d’ordre en el que apareix a la pàgina pública mitjançant les fletxes ascendents o descendents.

Les categories es mostraran al web en la pàgina de programació:

programacio_02
Exemple de com es mostren les tres categories a la pàgina principal de programació.

Les categories també poden aparèixer a la pàgina d’inici o Home del web. Només cal activar/desactivar des de l’edició de qualsevol categoria.

L’altra zona on també apareixen sempre és a les pàgines interiors del web:

programacio_03
Les diferents categories es mostren a les pàgines interiors, en aquest cas la pàgina de presentació.

Editar les característiques d’una categoria

Per tal de poder editar les característiques d’una categoria, accedirem a aquestes a través de la icona d’editar la categoria:

A continuació editarem la informació referent a la categoria:

  • Nom: el títol que es mostrarà al web.
  • Subtítol: podem afegir un subtítol que reforci el concepte de la categoria.
  • Descripció: el contingut que creiem necessari per a explicar detalladament la categoria si és necessari.

La majoria de vegades serà suficient només entrant el nom de la categoria.
Aquestes opcions estan disponibles per als diferents idiomes del web.

També es pot vincular una capçalera per a una categoria en concret. D’aquesta manera podem reforçar visualment el concepte de la categoria en qüestió, ja sigui a través de fotografies o vídeos:

programacio_06

Amb tota aquesta informació, una categoria podria visualitzar-se d’una manera similar a aquesta:

programacio_07