Una opció interessant és mostrar les activitats d’un espai en concret agrupades per categories.

En el següent exemple es mostren les activitats agrupades per les tres categories:
CICLE JOVE,
ACTIVITATS D’ESTIU
ART AL CARRER

Espai activitats per categoria

COM ACTIVAR-HO

La forma d’activar-ho és modificant el desplegable del menú CONFIGURACIÓ/ APARENÇA I DISSENY de l’administrador.

L’opció per defecte és amagar i hauria de seleccionar MOSTRAR per a activar-la

Mostrar les activitats dels espais agrupades per categories