Els camps personalitzats són elements que l’usuari pot crear per a filtrar, categoritzar els espectacles, etc.
No hi ha cap límit. Se’n poden crear tants com es vulgui.

Hi accedirem mitjançant el menú CAMPS PERSONALITZATS.

Tindran les següents característiques: (1) Títol, (2) Tipus, (3*) Mòdul, (4) filtres i posició d’on es mostraran.

Mòduls

(*) En aquests moments només es poden aplicar al mòdul Catàleg d’activitats.
Per a fer-los servir per altres mòduls ens ho heu d’indicar i ho modificarem manualment.

Exemple

A continuació crearem un camp anomenat “edat” que farem servir per a segmentar un espectacle.

Títol

El camp títol s’haurà d’entrar per a cadascun dels idiomes actius.

Tipus de camp

Podrem escollir quins valors volem que tingui:
text camp de text obert.
text llarg  camp de text obert amb editor.
opció única desplegable que permet seleccionar una opció.
opció múltiple desplegable que permet seleccionar múltiples opcions (tipus etiquetes).
numèric camp obert numèric.
data selector de data en un calendari.

Programació

A continuació mostrem com es veuran els camps que hem creat dins de la fitxa de programació.

Visualització dels camps personalitzats