Desactivar una categoria

Per a activar / desactivar una categoria ho pots fer a partir de les icones corresponents a la columna Actiu:

Eliminar una categoria

Per a eliminar una categoria ho pots fer des de la franja d’Accions.
Quan eliminem una categoria, tots els esdeveniments que estiguin dins d’ella s’eliminaran automàticament.
Aquesta acció no és reversible.

Sempre és més recomanable desactivar que eliminar la categoria. D’aquesta manera sabem que els esdeveniments no es mostren al web però els tenim guardats a l’administrador.