Desactivar una categoria

Per a desactivar una categoria ho pots fer a partir de les icones corresponents a la columna Actiu:

programacio_09
Exemple de com tenir unes categories actives, CONCERTS i JAM SESSION i una categoria desactivada, SESSIONS.

Eliminar una categoria

Per a eliminar una categoria ho pots fer a partir de la icona de la paperera vermella.Quan eliminem una categoria, tots els esdeveniments que estiguin dins d’aquesta s’eliminaran automàticament. Aquesta acció no és reversible.

Sempre és més recomanable desactivar que eliminar la categoria. D’aquesta manera sabem que els esdeveniments no es mostren al web però els tenim guardats a l’administrador.

programacio_10
En aquest cas s’eliminarà la categoria CONCERTS definitivament