Pas 1: Afegir una nova notícia

Amb el botó NOVA NOTÍCIA accediràs a la fitxa de la nova notícia.

Nova notícia

Pas 2: entrar la informació corresponent a la notícia

A través de Editor podràs introduïr el titular i la descripció de la notícia.

ck_editor
Camps amb editor per a modificar un titular i una descripció Veure com funciona l’editor

Pas 3: escollir la data de publicació de la notícia

A través del calendari, pots escollir el dia a partir del qual la notícia serà publicada, de manera que pots deixar programades les publicacions futures a través d’aquest camp. Si vols que es mostri immediatament, simplement deixa la data actual o una anterior.

Podeu consultar la següent entrada per a programació automàtica per dates de diferents elements

 

Pas 4: crear la galeria de fotografies

espais_ca_04

Podeu consultar la següent entrada per a Crear i editar una galeria de fotos

 

Pas 5: posar etiquetes a la notícia

Podeu consultar la següent entrada per a Posar etiquetes a una notícia