Pas 1: afegir una nova notícia

Amb el botó NOVA NOTÍCIA accediràs a la fitxa de la nova notícia.

Pas 2: entrar la informació corresponent a la notícia

A través de l’Editor podràs introduir el titular (1), extracte (2)  i la descripció de la notícia (3)

L’extracte substitueix a la descripció quan hi ha llistes a notícies i mitjans tal i com es pot veure en aquest exemple
Si no hi és, funciona com ara, tallant la descripció. És un camp pla de text sens editor.

Pas 3: escollir la data de publicació de la notícia

A través del calendari, pots escollir el dia a partir del qual la notícia serà publicada, de manera que pots deixar programades les publicacions futures a través d’aquest camp. Si vols que es mostri immediatament, simplement deixa la data actual o una anterior.

Podeu consultar la següent entrada per a programació automàtica per dates de diferents elements

Pas 4: crear la galeria de fotografies

Podeu consultar la següent entrada per a Crear i editar una galeria de fotos

Pas 5: posar etiquetes a la notícia

Podeu consultar la següent entrada per a Posar etiquetes a una notícia

Categories: Notícies