Passar una pàgina de pública a privada a viceversa és molt fàcil.
Només cal marca / desmarcar la pàgina privada

pagines_privades_publica_01

A continuació apareixerà un cadenat davant del nom de la pàgina.

pagines_privades_publica_02

Tornar a passar de privat a públic també es molt fàcil. Només cal desmarcar la casella Pàgina privada