Els camps més importants són el nom d’usuari i el correu electrònic.

Cada usuari ha de tenir un correu electrònic únic, no repetit.

Alta usuari

Aquestes dades apareixeran a la columna esquerra de l’àrea privada del web.

Editar les dades d’usuari

Cada usuari podrà modificar les seves dades des de dins de l’àrea privada mitjançant el menú EDITAR.

Personalitzar el formulari d’alta d’usuari de l’àrea privada

Al menú formularis n’hi ha un d’específic que permet personalitzar-lo (afegir-hi més camps, modificar-los, etc.)

Categories: Àrea Privada