eventis_ayuda-activar_04

Els camps més importants són el nom d’usuari i el correu electrònic

Cada usuari ha de tenir un correu electrònic únic, no repetit.

eventis_ayuda-alta_01

Alta usuari

Aquestes dades apareixeran a la columna esquerra de l’àrea privada del web

Editar les dades d’usuari

Cada usuari podrà modificar les seves dades des de dins de l’àrea privada mitjançant el botó EDITAR

eventis_ayuda-alta_02

Categories: Àrea Privada