Es poden crear menús dins de l’àrea privada.
Només cal accedir a ÀREA PRIVADA / MENÚ PRIVAT

N’hi ha dos de creats per defecte:

  1. Documents i arxius
  2. Sortir

ayuda-area-privada-menus_00

Donar d’alta, modificar i eliminar un menú privat funciona igual que en els menús públics.

Categories: Àrea Privada