Una àrea privada és un espai del web que conté pàgines i documents només accessible per a certs usuaris.

A la columna esquerra es mostren les dades de l’usuari i a la dreta, els arxius i documents que es poden agrupar per carpetes.

eventis_ayuda-activar_01

Per a activar-la cal desplegar el menú CONFIGURACIÓ i escollir ÀREA PRIVADA

A continuació t’apareixeran 3 camps:

 1. Àrea privada activa

  Hi ha dues opcions possibles: ACTIVA i INACTIVA
  Aquestes opcions faran que apareixi o no el botó  ÀREA PRIVADA al web

 2. Email notificacions

  Serà el correu electrònic que volem que rebi les notificacions de les altes d’usuaris.

 3. Alta usuaris automàtica

  La validació d’usuaris pot ser AUTOMÀTICA o VALIDACIÓ MANUAL
  Si triem la segona opció, VALIDACIÓ MANUAL, haurà de ser el EMAIL DE NOTIFICACIONS qui aprovi l’alta d’usuari

Categories: Àrea Privada