Els filtres per activitats es mostren a la part superior de la programació.


També es pot situar al lateral. Per a fer-ho només ens ho has de demanar.

Seleccions múltiples al lateral

A part de la posició, una altra de les diferències és que al lateral es poden fer seleccions múltiples com es mostra en aquesta imatge.

Opcions obertes o tancades ?

Es poden mostrar les opcions obertes (desplegades) o tancades (plegades).

Haurem d’anar a camps personalitzats i editar-ne el camp desitjat.
Trobarem l’opció “Mostar per defecte”.
En el nostre cas volem que es mostri tancada o plegada.

Al web públic es veurà de la següent manera amb el símbol “+”.
Si hi cliquem a sobre es desplegaran totes les opcions i el símbol es convertirà en “-“.

Visualització dels camps personalitzats