Podem fer que els camps personalitzats es mostrin com a filtre a la programació del gestor.

A continuació veurem com fer-ho: escollirem un camp i l’editarem.

A dins de la seva fitxa veurem que hi ha un botó que es diu “Mostrar filtre en el gestor” que d’entrada està activat.

Si fem que no es mostri en el gestor, no veuríem el següent filtre ni desplegable associat de les categories de programació.