En aquests moments els camps personalitzats es poden mostrar en diferents ubicacions disponibles dins d’una fitxa.

Haurem d’entrar al gestor i activar el camp “Mostra a la fitxa” i escollir-ne una ubicació.

Ubicacions possibles dins d’una fitxa

  1. Superior del contingut.
  2. Inferior del contingut.
  3. Superior de la barra lateral.
  4. Inferior de la barra lateral.

A continuació veurem l’exemple d’un camp a cada posició disponible.

Altres filtres

Si activem l’opció “Mostrar com a filtre” d’un camp personalitzat farem que aparegui a la zona de filtres del web públic.

Vista del web públic, en aquest cas amb la zona de filtres lateral.

Els filtres també es poden situar al lateral tal i com mostra la següent entrada.

https://ayuda.eventis.pro/visualitzacio-dels-filtres-al-lateral-esquerre