Shortcode de categoria de patrocinador

És tan senzill com clicar sobre la icona de shortcodes de l’editor de text i escollir-lo del desplegable. Tot seguir, cal entrar l’identificador de la categoria de patrocinador. id indica el codi de la categoria. cols indica els nombre de columnes que tindrà la visualització de la categoria. Per defecte són 4, però podeu posar el […]

Llegir més

Shortcode de patrocinador

És tan senzill com clicar sobre la icona de shortcodes de l’editor de text i escollir-lo del desplegable. Tot seguir, cal entrar l’identificador del patrocinador que es vol mostrar. id indica el codi del patrocinador. cols indica els nombre de columnes que tindrà la visualització. Per defecte són 4, però podeu posar el nombre que vulgueu. Per […]

Llegir més

Shortcode d’espai

És tan senzill com clicar sobre la icona de shortcodes de l’editor de text i escollir-lo del desplegable. Tot seguir, cal entrar l’identificador de l’espai que es vol mostrar. Per a conèixer quin és l’identificador (ID) de l’espai en qüestió, haurem d’anar al menú ESPAIS i copiar el número ID que vulguem mostrar. Visualització Si […]

Llegir més

Shortcode de categoria d’espai

És tan senzill com clicar sobre la icona de shortcodes de l’editor de text i escollir-lo del desplegable. Tot seguir, cal entrar l’identificador de la categoria d’espais. Visualització Mostrarà les imatges d’aquesta categoria.    

Llegir més

Shortcode de Twitter

És tan senzill com clicar sobre la icona de shortcodes de l’editor de text i escollir-ne un del desplegable. En aquest cas podem triar una d’aquestes dues opcions de Twitter : @TWITTER, ens mostrarà les darreres imatges de l’usuari entrat. #TWITTER, ens mostrarà les darreres imatges de l’etiqueta entrada.   Tot seguir, cal entrar el nom […]

Llegir més

Shortcode de slide mitjà

És tan senzill com clicar sobre la icona de shortcodes de l’editor de text i escollir-lo del desplegable. Tot seguit, cal entrar l’identificador de l’slide mitjà que es vol mostrar. Per a conèixer quin és l’identificador (ID) en qüestió, haurem d’anar al menú GALERIES i copiar el número ID que vulguem mostrar. Visualització A continuació […]

Llegir més

Shortcode de slide gran ampliable

És tan senzill com clicar sobre la icona de shortcodes de l’editor de text i escollir-lo del desplegable. Tot seguit, cal entrar l’identificador de l’slide gran que es vol mostrar. Per a conèixer quin és l’identificador (ID) en qüestió, haurem d’anar al menú GALERIES i copiar el número ID que vulguem mostrar. Visualització A continuació […]

Llegir més

Shortcode de slide de 4 columnes ampliables

És tan senzill com clicar sobre la icona de shortcodes de l’editor de text i escollir-lo del desplegable. Tot seguit, cal entrar l’identificador de l’slide de 4 columnes que es vol mostrar Per a conèixer quin és l’identificador (ID) en qüestió, haurem d’anar al menú GALERIES i copiar el número ID que vulguem mostrar Visualització […]

Llegir més

Shortcode de formulari (1-creació)

Els shortcodes són petits fragments de codi que pots inserir. S’utilitzen per afegir contingut a les pàgines. Actualment disposem de shortcodes per incloure-hi diversos tipus de capçaleres d’imatges, grups de bàners, notícies agrupades sota una etiqueta, formularis, espais, patrocinadors i entrades de Twitter i Instagram. Com crear un formulari ? És tan senzill com clicar sobre […]

Llegir més