Les categories de les activitats són globals i apareixen a totes les edicions.

Si entrem a l’apartat Programació ens donarà informació de quin nombre d’activitats hi ha a cada edició.

Podem filtrar-se per (1) Edició, (2) Categories o (3) Cercar activitat.

ayuda-ediciones-catego-prog-filtro-1

Si filtren per (1) Edició, ens mostrarà el nombre d’activitats d’aquella edició escollida.
En aquest cas, és l’edició 2018.
A la columna de la seva dreta (activitats totals) ens indica el sumatori total d’aquelles activitats a totes les edicions

ayuda-ediciones-catego-prog-filtro-2

Si fem un filtre per Categories (2), ens mostrarà les activitats d’aquella que hem triat.

ayuda-ediciones-prog-filtro-2b