Eventis permet gestionar les diferents edicions o temporades d’una manera molt senzilla.
Una edició o temporada és el conjunt d’activitats agrupades en un període concret.

(*) Només el pla Pro permet gestionar les edicions.

A continuació mostrem un exemple de com es visualitzaria
Seleccionarem un menú que ens mostri les Edicions anteriors, en aquest cas l’hem posat dins de Presentació

Triarem una edició mitjançant el desplegable del Filtre per Edició

Finalment veurem les activitats existents en aquella edició agrupades per categories.

 

Administrar edicions

Per a administrar les edicions haurem d’entrar al menú Configuració / edicions de l’administrador

Un cop a dins, podrem crear una nova (1) edició
Aquest exemple ens mostra que l’edició anomenada “2021” és l’edició ACTUAL (2)
En el punt (3) són les accions possibles: editar i veure la programació filtrada per l’edició específica (en aquesta entrada s’explica amb més detall)

Crear una nova edició

Com és habitual, posarem el títol a cada idioma (1)

Important: no poseu un text que contingui el literal “Edició”, per exemple “Edició 2019”.
Poseu només “2019”, “Hivern 2019”,…

La URL es pot deixar en blanc i es generarà automàticament (2)

En aquest punt podem activar que sigui l’edició actual (3)

 

Etiquetes:
Categories: Edicions