Les activitats es poden moure d’una edició a una altra.
Per a fer aquesta acció farem servir la icona de les fletxes creuades.

ayuda-ediciones-actividad-mover-0

Mitjançant el desplegable EDICIÓ podem triar-ne una altra

També podrem associar una activitat a una o més CATEGORIES.

ayuda-ediciones-actividad-mover-1