Les activitats es poden moure d’edició.
Per a fer aquesta acció farem servir l’enllaç Moure que apareix al menú Accions.

Moure esdeveniment

 

Mitjançant el desplegable EDICIÓ podem triar-ne una altra

També podrem associar una activitat a una o més CATEGORIES.

Moure esdeveniment d'edició i categoria

 

Categories: Edicions