Les capçaleres poden contenir diferents línies amb textos.

Es pot accedir mitjançant el menú CAPÇALERES.

A continuació explicarem breument els camps:

Al punt 1 cal especificar el nom de la imatge. És un nom intern.
El punt 2 sí que és important. És un camp explicatiu adreçat a persones amb dificultat visual.
Si volem que clicant a sobre salti a una URL concreta ho haurem d’indicar al punt 3 i al punt 4 haurem de dir si es vol obrir a la mateixa finestra o en una nova.
A la zona del punt 5 podrem introduir els textos que volem que apareguin a la capçalera.

Categories: Capçaleres