Els shortcodes són petits fragments de codi que pots inserir. S’utilitzen per afegir contingut a les pàgines.
Actualment disposem de shortcodes per incloure-hi diversos tipus de capçaleres d’imatges, grups de bàners, notícies agrupades sota una etiqueta, formularis, espais, patrocinadors i entrades de Twitter i Instagram.

Com inserir un shortcode de grup de bàners?

És tan senzill com clicar sobre la icona de shortcodes de l’editor de text i escollir-lo del desplegable.

ayuda-shortcodes-baners-grupo-00

Tot seguit, cal entrar l’identificador del grup de bàners que es vol mostrar

ayuda_shortcode_baners_cols

id indica el codi del grup de bàners
cols indica els nombre de columnes que tindrà el grup de bàners
Per defecte són 4, però podeu posar el nombre que vulgueu
cols-mobil indica els nombre de columnes que tindrà el grup de bàners per a mòbil. Si el valor és cols-mobil=1 només tindrà una columna
no-slide indica si estarà quiet (no-slide=1) o anirant passant

Per a conèixer quin és l’identificador (ID) en qüestió,
haurem d’anar al menú BÀNERS i copiar el número ID que vulguem mostrar

ayuda_shortcode_baners_cols_2

Visualització

A continuació se’n mostra el resultat.

ayuda_shortcode_baners_cols_ejemplo

 

 

Etiquetes:
Categories: Bàners, Shortcodes