Els bàners són imatges o codi HTML que poden anar a diferents àrees del web.

Com inserir un bàner?

Un cop dins del menú bàners ens trobarem amb diferents disposicions o carpetes (emergent, Home o inici, rotatori, laterals, etc)
En el nostre exemple només tenim activat el Banners header o capçalera. (Entre parèntesi ens indica el nombre de bàners)

Tipus de bàners

Hi ha dos tipus de bànner: tipus imatge i codi HTML

Crearem un format o l’altre prement-ne el botó corresponent
També se’ns informa de la mida màxima de la imatge (mida en píxels)

Exemple de tipus HTML

El segon camp d’entrada és text descriptiu d’accessibilitat per a persones amb visuals (pas 1)
Tot seguit clicarem el botó per a canviar a la vista a Font HTML (pas 2) i hi inserirem el codi desitjat.

També es pot programar la data de publicació d’aquest element (pas 3)

Exemple de codi HTML d’un botó que salta a una adreça web

Visualització

A continuació se’n mostra el resultat del codi HTML

 

 

 

Categories: Bàners