Abans de publicar una pàgina, activitat o notícia, pot ser convenient previsualitzar-la per tal de comprovar si el disseny i contingut són els esperats.
Aquesta acció es pot fer a partir de la icona senyalada a continuació (lupa):

Un cop ens posem sobre la LUPA se’ns desplegaran els idiomes que tingui la pàgina.
Clicant sobre un d’aquests idioma ens mostrarà com quedarà la pàgina finalment.

A continuació mostrem l’exemple d’una activitat amb les seves imatges, textos, sessions i activitats relacionades:

Aquesta previsualització tindrà només sentit quan la pàgina no es trobi activa.
Si la pàgina està activa, per tant publicada, qualsevol canvi que es faci serà visible a l’instant.

A continuació mostrem l’exemple d’una pàgina activa i una de desactivada

Pots consultar com desactivar una pàgina a l’entrada Desactivar o eliminar una pàgina

Etiquetes:
Categories: Pàgines i Menús