El mòdul persones/artistes ens permet crear una fitxa individual i específica de cada membre i associar-la amb les activitats de la programació.
Per exemple, si pensem en un grup musical, podríem tenir fotos i una fitxa individual de cadascun dels membres.
Amb aquest mòdul d’Eventis podem fer el següent:

  • Crear un fitxa per a cada persona/artista
  • Relacionar persones/artistes amb activitats o espectacles
  • Crear categories per a persones/artistes
  • Nou shortcode persones/artistes

A continuació se’ns mostra la informació de l’espectacle del grup Cole Vargas Quartet: una descripció, un vídeo i al final apareix una foto dels membres de la formació musical. Clicant sobre les fotos individuals en veurem la descripció detallada.

ayuda-artistas-08

Com creem la fitxa d’una persona / artista ?

És molt senzill, clicarem sobre el menú lateral “persones/artistes” i ens apareixerà
la possibilitat de crear una “nova categoria“. Per defecte, no n’hi ha cap.

ayuda-artistas-01-menu

 

En aquest cas, hem creat “Intèrpret“.

ayuda-artistas-02-nueva-categoria

Un cop dins clicant sobre “Nova persona“, haurem d’entrar la informació habitual: nom, descripció i fotografies

ayuda-artistas-03-nova-persona

Altres opcions: podrem fer visible o no aquella fitxa mitjançant la columna Actiu

ayuda-artistas-04-activo

També podrem ordenar-ho

ayuda-artistas-05-ordre

I finalment, també podrem editar i esborrar l’esmentada fitxa

ayuda-artistas-06-editar-borrar

Relacionar persona / artista amb espectacles

Cal editar l’espectacle o activitat que trobarem a dins del menú Programació.
Al final de tot trobarem el desplegable Autors / Artistes.
Clicant sobre el botó + ens desplegarà les categories que haguem creat (en el nostre cas només tenim Intèrpret)

ayuda-artistas-07a-relaciona

Després n’haurem de seleccionar el / els artistes que volem associar a aquest espectacle.

ayuda-artistas-07b-actividad-artistas
A mesura que els seleccionem, ens aniran apareixent a la part esquerra

Categories: Artistes