Podem generar un butlletí o newsletter a partir de diversos continguts del nostre Eventis com són les notícies i els esdeveniments.

Per a generar-lo només cal anar al menú WEB / CONFIGURACIÓ / BUTLLETÍ

eventis_ayuda_newsletter_05

 1. IDIOMA
  Podem crear-lo en un idioma en concret que escollirem del desplegable.
 2. IMATGE DE CAPÇALERA
  Podem afegir-hi una imatge (640x130px) que serà la que es mostrarà quan els subsciptors rebin el butlletí.
  Sinó afegim cap imatge s’agafarà per defecte el logotip del web.
 3. DESCRIPCIÓ
  És el text de presentació del nostre butlletí (opcional). Apereix a la primera part del butlletí.

Què podem publicar al butlletí?

Notícies

Podem afegir-hi les notícies que vulguem de les disponibles. Es poden ordenar arrossegant de la columna de la dreta a l’esquerra. Un cop desplaçades es poden reordenar.

eventis_ayuda_newsletter_06

Esdeveniments

Funciona de la mateixa maneres que les notícies, arrossegant les de la dreta a l’esquerra.

eventis_ayuda_newsletter_07

Guardar i previsualitzar

Finalment haurem de guardar el nostre butlletí (1) i seguidament podrem previsulaitzar-lo (2). En aquest punt es generarà una pàgina pública accessible per a tothom, similar a aquesta:

www.nom del teu domini/newsletter
Aquesta és l’adreça URL que podrem importar des d’un gestor de butlletins com MailChimp, Mailer Lite o d’altres.

 

En el següent enllaç mostrem com fer-ho:

Com importar a MailChimp un butlletí d’Eventis