Podem generar un butlletí o newsletter a partir de diversos continguts del nostre Eventis com són les notícies i les activitats.

Per a generar-lo només cal anar al menú WEB / CONFIGURACIÓ / BUTLLETINS

Butlletins

Com crear un butlletí

 1. IDIOMA
  Podem crear-lo en un idioma específic que escollirem del desplegable.
 2. IMATGE DE CAPÇALERA
  Podem afegir-hi una imatge (640x130px) que serà la que es mostrarà quan els subscriptors rebin el butlletí.
  Si no afegim cap imatge s’agafarà per defecte el logotip del web.
 3. ORDRE NOTÍCIES / ACTIVITATS
  Podem indicar-ne l’ordre principal
 4. DESCRIPCIÓ
  És el text de presentació del nostre butlletí (opcional). Apareix a la primera part del butlletí.

Què podem publicar al butlletí?

Notícies

Podem afegir-hi les notícies que vulguem de les que hi hagi disponibles. Es poden ordenar arrossegant de la columna de la dreta a l’esquerra. Un cop desplaçades es poden reordenar.
eventis_ayuda_butlletins_2_notícies

Activitats

Funciona de la mateixa maneres que les notícies, arrossegant les de la dreta a l’esquerra o clicant sobre (+) per afegir-les i (-) per a eliminar-les.

Text personalitzat al final del butlletí

Després de confeccionar el butlletí amb les notícies o activitats tenim l’opció d’afegir un text al final.

ayuda_butlletins_3

Guardar i previsualitzar

Finalment haurem de guardar el nostre butlletí (1) i seguidament podrem previsulaitzar-lo (2). En aquest punt es generarà una pàgina pública accessible per a tothom, similar a aquesta:

www.nom del teu domini/newsletter
Aquesta és l’adreça URL que podrem importar des d’un gestor de butlletins com MailChimp, Mailer Lite o d’altres.

En el següent enllaç mostrem com fer-ho:

Com importar a MailChimp un butlletí d’Eventis

Categories: Butlletins, Notícies