Afegir un nou dossier de premsa

Amb el botó NOU ELEMENT accediràs a la fitxa del nou dossier de premsa.

Omplir les dades de la fitxa del dossier de premsa

Introdueix el nom que tindrà el dossier de premsa (1), la data de publicació (2) i puja el document (3)

Categories: Premsa