Eventis porta un sistema de venda d’entrades integrat que ve activat per defecte.

El sistema de vendes integrat permet informació addicional respecte al sistema extern:
ens indica quantes localitats té el local, quantes s’han venut i quantes queden disponibles per vendre

Venda d'entrades integrades

Categories: Venda d'entrades