Eventis porta un sistema de venda d’entrades integrat que ve activat per defecte.

El sistema de vendes integrat permet informació addicional respecte al sistema extern:
ens indica quantes localitats té el local, quantes se n’han venut i quantes en queden disponibles per vendre.

Venda d'entrades integrades

Categories: Venda d'entrades