Una funció o sessió recurrent és una activitat que es repeteix cada dia durant un període determinat com per exemple, les exposicions.
Poden ser dies seguits o saltats.
Per a poder crear una activitat només cal seleccionar-ne els dies al calendari (1).

Crear una funció recurrent
Crear una funció recurrent

Un cop acabat, cal prémer el botó (TORNAR) (2).

Modificar dates

Per modificar-ne les dades només cal clicar sobre el dia (afegir) o clicar sobre la creueta (eliminar).