Una funció o sessió recurrent és un esdeveniment que es repeteix cada dia durant un període determinat com per exemple, les exposicions.
Poden ser dies seguits o saltats.
Per a poder marcar una sessió com a recurrent cal activar-la a la pestanya de FUNCIONS/ SESSIONS

ayuda-programacio-funcio-recurrent-1

Tot seguit, el format de data canviarà i apareixerà una icona i un enllaç, VEURE DATES
ayuda-programacio-funcio-recurrent-2-dates

Arrossegant el ratolí ens permetrà seleccionar les dates de la sessió.

ayuda-programacio-funcio-recurrent-3c-dates

També podem seleccionar-les de manera discontínua.

ayuda-programacio-funcio-recurrent-3b-dates

Un cop acabat, cal prémer el botó (x) o clicar fora de la finestra.

A continuació observarem que apareix un comptador amb els dies seleccionats.

ayuda-programacio-funcio-recurrent-4-dates-seleccionades