Com recollir els valors entrats en un formulari?

Podem veure els valors que han entrat els usuaris als formularis del nostre web.
Cada formulari guarda els seus resultats separats dels altres.
Per a accedir-hi haurem de clicar sobre l’ull


ayuda-shortcodes-formulario-11

Un cop dins podrem filtrar-los per a diferents camps:
(1) per pàgina i per (2) idioma
Si volem veure’ls haurem d’anar al llapis (3)
També podem exportar-lo a un format .CSV (4)

ayuda-shortcodes-formulario-12

Finalment veurem els valors que l’usuari ha entrat (3)
El punt (1) i (2) ens recorden la pàgina i l’idioma, respectivament

ayuda-shortcodes-formulario-13

Categories: Formularis, Shortcodes