Com recollir els valors entrats en un formulari?

Podem veure els valors que els usuaris han entrat als formularis del nostre web.
Cada formulari guarda els seus resultats separats dels altres.
Per a accedir-hi haurem d’anar a ACCIONS i ENVIAMENTS.

 

 Un cop dins podrem filtrar-los per a diferents camps:
(1) per pàgina i per (2) idioma.
Si volem veure’ls haurem d’anar a EDITAR (3).
També podem exportar-lo a un format .CSV (4).

 

Finalment veurem els valors que l’usuari ha entrat (3)
El punt (1) i (2) ens recorden la pàgina i l’idioma, respectivament.

Categories: Formularis, Shortcodes