Per a eliminar una funció cal clicar sobre el botó (x) de la sessió escollida.

El cercle vermell (1) de la imatge ens indica el nombre de sessions d’una funció
El cercle vermell (2) ens mostra que haurem de prémer (x) per a eliminar-la

Eliminar funció