Entregar el material de manera adequada és fonamental per garantir l’agilitat a l’hora de dissenyar el teu Eventis.

A continuació et detallem el material que necessitem i com entregar-lo correctament.

Pas 1: Estructura del site

L’estructura s’ha d’entregar amb un sol document de text i de manera esquemàtica com al següent exemple:

Pots descarregar aquest arxiu per tal d’utilitzar-lo com a plantilla.

Formats acceptats: .doc, .docx, .pdf, .pages, .txt

Pas 2: Continguts

Els continguts són la part més important del teu Eventis.

El Set Up inclou la maquetació dels continguts d’un número determinat de pàgines (consulta les diferents opcions de Set UP per veure quantes n’inclou la modalitat que has contractat) i la pàgina de contacte. Aquests s’entregaran en un mateix document de text.

La pàgina de contacte ha d’incloure:

 • telèfon
 • dades de contacte
 • adreça electrònica (on es rebran les consultes via formulari web)
 • enllaços a les teves xarxes socials: Facebook, Twitter, Youtube, Google + i Instagram
Formats acceptats: .doc, .docx, .pdf, .pages, .txt

Pas 3: Catàleg d’esdeveniments

El catàleg necessita la següent informació:

 • títol de l’esdeveniment
 • subtítol (si s’escau)
 • descripció
 • funcions (dates de l’esdeveniment)
 • preu entrades
 • fotografies
 • vídeos

També serà necessari especificar quines categories hi haurà al teu Eventis, per exemple: teatre, dansa, circ…etc

Formats acceptats: .doc, .docx, .pdf, .pages, .txt

Pas 4: Espais (només pla Pro)

La informació necessària per a un espai és:

 • nom de l’espai
 • descripció
 • fotografies
 • coordenades GPS

Pas 5: Disseny corporatiu

Aquest és el punt que identificarà gràficament el teu Eventis.

 • Logotip principal: preferiblement haurà de ser en format vectorial. Si no és possible, s’entregarà en mapa de bits de màxima qualitat.
  Formats acceptats: .eps/.pdf/.jpg/.png/
 • Colors corporatius
  Formats acceptats: PANTONE/RGB/CMYK/#HEXADECIMALS
  Si no disposes dels codis ens basarem en el logotip principal.
 • Tipografia
  Si vols una tipografia en concret, la pots escollir de la llibreria de Google Fonts.

Pas 6: Multimèdia

Les fotografies s’entregaran agrupades  dins una carpeta amb el mateix nom de la pàgina on han d’anar. Aquestes fotografies poden ser referents a pàgines estàtiques, a un esdeveniment o un espai.

La mida recomanada per les imatges és de 1.500px d’amplada.

Formats acceptats: .jpg/.png /.webp
Categories: Activació