Entregar el material de manera adequada és fonamental per garantir l’agilitat a l’hora de dissenyar el teu web.

A continuació et detallem el material que necessitem i com entregar-lo correctament.

Pas 1: Estructura del lloc web

L’estructura s’ha d’entregar amb un sol document de text i de manera esquemàtica com al següent exemple:

Pots descarregar aquest arxiu per tal d’utilitzar-lo com a plantilla.

Formats acceptats: .doc, .docx, .pdf, .pages, .txt

Pas 2: Continguts

Els continguts són la part més important del teu Eventis.

L’activació inclou la maquetació dels continguts d’un nombre determinat de pàgines. Aquests s’entregaran en un mateix document de text.

La pàgina de contacte ha d’incloure:

 • telèfon
 • dades de contacte
 • adreça electrònica (on es rebran les consultes via formulari web)
 • enllaços a les teves xarxes socials: Facebook, Twitter, Youtube, Google + i Instagram
Formats acceptats: .doc, .docx, .pdf, .pages, .txt

Pas 3: Catàleg d’activitats

El catàleg necessita la següent informació:

 • títol de l’activitat
 • subtítol (si s’escau)
 • descripció
 • funcions (dates de l’activitat)
 • preu entrades
 • fotografies
 • vídeos

També serà necessari especificar quines categories hi haurà al web, per exemple: teatre, dansa, circ…etc

Formats acceptats: .doc, .docx, .pdf, .pages, .txt

Pas 4: Espais (només pla Pro)

La informació necessària per a un espai és:

 • nom de l’espai
 • descripció
 • fotografies
 • coordenades GPS

Pas 5: Disseny corporatiu

Aquest és el punt que identificarà gràficament el teu web.

 • Logotip principal: preferiblement haurà de ser en format vectorial. Si no és possible, s’entregarà en mapa de bits de màxima qualitat.
  Formats acceptats: .eps/.pdf/.jpg/.png/
 • Colors corporatius
  Formats acceptats: PANTONE/RGB/CMYK/#HEXADECIMALS
  Si no disposes dels codis ens basarem en el logotip principal.
 • Tipografia
  Si vols una tipografia en concret, la pots escollir de la llibreria de Google Fonts.

Pas 6: Multimèdia

Les fotografies s’entregaran agrupades dins una carpeta amb el mateix nom de la pàgina on han d’anar. Aquestes fotografies poden ser referents a pàgines estàtiques, a una activitat o un espai.

La mida recomanada per les imatges és de 1.500px d’amplada.

Formats acceptats: .jpg/.png /.webp
Categories: Editors externs