De quines opcions disposo per a visualitzar l’agenda?

Eventis permet diferents opcions de visualització de l’agenda: avui, demà, aquesta setmana, la propera setmana, només el cap de setmana, propera funció, etc. (paràmetre data). Tot seguit mostrem totes les opcions disponibles: [PROGRAMACIO data=2019-04-02,11-04-2019|today|tomorrow|this-week|next-week|this-weekend|next-function titol=1|null tooltip=1|null cats=1|null idcat=1016|null] Podem indicar un període específic (inici, final) [PROGRAMACIO data=2021-04-02,11-12-2021] També podem indicar un valor variable com avui, demà, el proper cap de setmana, etc. [PROGRAMACIO data=today] Valors possibles: today|tomorrow|this-week|next-week|this-weekend Important: només mostrarà els dies que tinguin algun espectacle. En el següent exemple no es mostra el dia 16 de setembre per aquest motiu.

Altres paràmetres

O senzillament veure la propera funció: [PROGRAMACIO data=next-function] Mostrar títol Amb el valor “1” l’activem, amb el “null”, el desactivem. titol=1|null Mostrar la miniatura (tooltip) Quan passem el ratolí sobre de l’espectacle mostaria la miniatura. tooltip=1|null L’opció cats ens mostra l’agenda encolumnada per categories. cats=1|null Aquest altre paràmetre ens permet mostrar només una catergoria específica mitjançant el seu identificador o ID. idcat=1016|null]