Si dues o més activitats estan relacionades pots afegir aquest vincle clicant sobre el botó RELACIONAR ACTIVITAT
que trobaràs dins de la pestanya ACTIVITATS RELACIONADES

Primer hauràs de seleccionar una CATEGORIA del desplegable i després una ACTIVITAT CONCRETA

prog_activitat_relacionar_detall

Clicant sobre la paperera esborraràs aquest vincle