L’administrador disposa d’un gestor documental dins del menú  DOCUMENTS (1)
En el punt (2) es veuran les carpetes i documents creats.
Es poden crear tantes carpetes, subcarpetes i documents com es desitgin.

Les accions associades als documents (3) són les habituals: activar, ordenar, editar i eliminar.

Quan premem el botó NOU DOCUMENT podrem introduir els següents camps:

Els camps més importants són:

(1) Tipus (Document o Link)
Un “document” és un fitxer que adjuntarem al web. Un “link” és un enllaç URL

(2) Data de caducitat, indica a partir de quan deixarà de ser visible al web, en cas de necessitar-ho.

Com associar una carpeta de documents a una pàgina?

És molt fàcil, només cal anar al desplegable DOCUMENTACIÓ d’aquella pàgina i seleccionar la carpeta que volem mostrar.

Part pública

A continuació mostrem un exemple de la visió d’una branca de l’estructura documentsAixò és la vista de la pàgina que hem anomenat “Documents” i que mostra els documents del “Documents tipus A”
En aquest cas s’hi mostra el “Document 1” i un enllaç.

Categories: Gestor documental