Eventis permet crear usuaris específics per a introduir continguts que internament anomenem “editors externs”
En aquests moments només permet que editin les activitats del mòdul programació.
Només disponibles als serveis del pla PRO

Podem crear-los d’una manera molt senzilla a partir del menú “Editors externs” (1)

LLISTA D’EDITORS EXTERNS

Clicant sobre el botó “Nou Usuari” (2) accedirem a la seva creació.
La columna Accessos (3) ens indica el nombre de vegades que l’usuari extern ha accedit al gestor i al columna Últim accés (4), la darrera connexió.
Podrem activar-los o desactivar-los mitjançant la columna actiu (5).
La única acció possible és editar les dades de l’usuari (6)

DONAR D’ALTA USUARI EXTERN


Les dades que podrem entrar són les habituals:
nom (1), correu electrònic (2) i contrasenya (3) que també ens permetrà generar-la.
El darrer grup de camps és l’adreça (4)

ACCEDIR COM A USUARI EXTERN

Accedirem al nostre gestor d’Eventis però amb el correu electrònic i contrasenya de l’usuari extern respectiu.


Un cop a dins veurem que només ens permet accedir a PROGRAMACIÓ.
Se’ns informarà del nombre d’activitats de l’edició i de les activitats totals

IMPORTANT:
Un usuari extern no pot crear ni editar categories i només pot editar les “activitats pròpies” que hagi entrat.

IMPORTANT:
Aquesta opció serà configurable des del gestor que podrà decidir si l’usuari extern podrà activar-la o no (1).

Crearem una activitat i per defecte, quedarà desactivada (1).
Només podrà activar-la l’usuari general del gestor.

Cada activitat quedarà “signada” per l’usuari extern que l’hagi creat (2)

REVISAR ACTIVITATS PENDENTS DE PUBLICAR
L’usuari principal del web és qui revisa i confirma les publicacions de les activitats entrades.
En el nostre exemple només n’hi ha dues però si fossin moltes es podrien fer servir les accions massives per estalviar temps


Categories: Editors externs