Pas 1: Títol

titol_textosweb

Aquest és el títol del teu Eventis. El contingut d’aquesta etiqueta sol mostrar-se com el títol dels resultats de cerca.

Pas 2: Descripció

descripcio_textosweb

Aquesta proporciona una descripció breu de la pàgina. En alguns casos aquesta descripció s’utilitza com a part del fragment que es mostra en els resultats de la cerca.

Pas 3: Adreça peu de pàgina

footer_textosweb

Aquest és el text que apareixerà al peu de totes les pàgines d’Eventis.

Més informació

Categories: Configuració