Els menús laterals permeten mostrar o amagar els diferents grups de baners i el segon nivell del menú principal.

menus_laterals
Aquestes opcions s’utilitzen independentment a la pàgina d’inici (HOME) i a les pàgines interiors.

menus_laterals_02
Exemple on es mostren els baners a dins d’una pàgina interior així com el segon nivell del menú PRESENTACIÓ. En aquest cas es mostren a la part esquerra.

 

Es poden mostrar a la part esquerra, a la dreta o senzillament no mostrar-los.
En cas que no es vulguin mostrar, la resta de contingut ocuparà tota l’amplada de la pàgina.

menus_laterals_03
Exemple amb els menús laterals desactivats.