Pas 1: Iniciar sessió al compte de Facebook

Per tal de poder compartir una notícia a Facebook, és important primer iniciar sessió amb el compte de Facebook on es vol publicar la notícia, des del navegador web. (www.facebook.com). Si no tens un compte de Facebook, pots crear-ne un de forma gratuïta aquí.

Iniciar sessió a Facebook
Iniciar sessió a la pàgina de www.facebook.com

Pas 2: Compartir la notícia

Una vegada iniciada la sessió a Facebook, ja pots utilitzar la icona de Facebook que veuràs en el llistat de notícies de l’administrador d’Eventis per tal de publicar el contingut a la xarxa social.

Publicar notícia a facebook

Pas 3: Entrar els comentaris a Facebook

Una vegada iniciada la sessió i clicat el botó de compartir a Facebook, se t’obrirà una pantalla per introduir el comentari que vols que aparegui a Facebook. Tingues en compte que en aquesta pantalla Facebook no mostra la imatge de la notícia, la mostrarà una vegada publicada.

noticia-facebook-descripcio

facebook-boto-compartir

Pas 4: Entra al teu mur de Facebook per veure la publicació

Una vegada hagis clicat al botó “Publica a Facebook”, la notícia apareixerà publicada al teu mur de Facebook, agafant el link, fotografia, titol i descripció automàticament.

Categories: Notícies